Nawigacja

 • ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

  W  dniach 22.01.2018 r. - 26.01.2018 r. w naszej szkole pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

  Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

  Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami oraz ankieta. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w szkole lub  w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole. Ankietę można otrzymać od wizytatora w szkole.

  Wypływające z ankiety wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

  Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

  Z wyrazami szacunku,

  dyrektor szkoły Dorota Jaskuła

 • KONKURS LOGOPEDYCZNY

   

  W grudniu 2017 r. troje uczniów naszej szkoły wzięło udział w XXVI Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym

  „Co Pani Jesień dla mnie przyniesie?”.

  Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej.

  Uczniowie wykonali ciekawe prace plastyczne zawierające ilustracje,

   w nazwie których znajdowały się najtrudniejsze głoski języka polskiego:

  głoski szumiące i głoska /r/.

  Celem konkursu było wzbogacanie słownictwa i poszerzanie kompetencji językowych dzieci.

  Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekun otrzymali dyplomy.

   

  Uczestnicy:

  Jakub Popiel kl. III a

  Nikodem Janik kl. I a

  Krystian Cichowlas kl. III d

   

  Gratulujemy!

   

   

 • Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej

   Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej

  „Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,

  lecz przez to czym dzieli się z innymi …”

  Jan Paweł II

   

   

   Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanej w naszej szkole.

  Bardzo serdecznie dziękujemy Wam - Kochani Rodzice za okazanie wielkiego serca i za upieczenie pysznych ciast na kiermasz. Bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej akcji byłoby niemożliwe.

  Samorząd Uczniowski

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego :

  M. Namyślak – Rabenda, M. Mielczarek

   

   Zebraliśmy na konto WOŚP - 3056,32 zł.

  Dziękujemy. Jesteście Wspaniali!

    

   

   

 • Co robić zimą?

  KSIĄŻKI NA ZIMĘ

  Co robić zimą?

  Jeździć na nartach? Pewnie!

  Na sankach? Jasne!

  Na łyżwach? Jak najbardziej!

  A jeśli nie będzie śniegu?

  Albo wieczorem?

  Odpowiedź jest prosta: najlepiej poczytać. Świetnie, ale co?

  Odpowiedzi na to pytanie udzielili uczestnicy konkursu, proponując książki, jakie najlepiej przeczytać w okresie zimowym. Z rekomendacjami można zapoznać się na korytarzu przy sali nr 16.

  Zapraszamy i do czytania zachęcamy! 

   

    Zdjęcia

   

   

   

 • „Ania z Zielonego Wzgórza”

  Filmowe adaptacje lektury

  w wykonaniu uczniów kl. Vc

   

  Co lepsze: książka czy film? Zdecydowanie książka, ale i filmy nakręcone na motywach ciekawych powieści są interesujące.

  Tym razem punktem wyjścia była lektura „Ania z Zielonego Wzgórza” L.M.Montgomery. I choć znamy jej filmową adaptację, uczniowie klasy Vc mieli za zadanie nakręcić swoje wersje. Czy wzruszające, czy zabawne – przekonajcie się sami:

  https://www.youtube.com/watch?v=qHks_2DDXlM&feature=youtu.be

  https://youtu.be/UyrGZ_cwfuU

  https://youtu.be/D1qoy436nhQ

  https://youtu.be/Zekf3C7J43o

  https://youtu.be/qAj9xLQM5DM

   

 • Projekt "Spójrz Inaczej"

   Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie Narodowego Funduszu Zdrowia Ewaluacja Programu Spójrz Inaczej. W projekcie biorą udział uczniowie klas VII.

   

  Cele ogólne programu:

  ·    rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz postaw prozdrowotnych uczniów klas VII i VIII,

  · podejmowanie przez nauczycieli działań ukierunkowanych na radzenie sobie z niepożądanymi zachowaniami uczniów.

   

  Cele szczegółowe programu:

  · rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,  

  ·    komunikacja z innymi ludźmi,

  ·    konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami,

  · tworzenie warunków do rozwoju umysłu, empatii i zdolności przyjmowania  perspektywy drugiego człowieka,  które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, 

  ·  zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych zużywaniem substancji psychoaktywnych i leków. 

   

  Realizatorami  programu są nauczyciele , którzy uczestniczyli  w  warsztatach przygotowujących do realizacji zajęć Spójrz inaczej, prowadzonych przez trenera rekomendowanego przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”. 

  Czas trwania projektu: od listopada 2017 r. do czerwca 2019 r.

 • ZAPROSZENIE